• null
    پروژه های کران انرژی

در چند سال اخیر ما روی پروژه های EPC با فرایند تولید اسید سولفوریک ، سولفوناسیون و صنایع شوینده و همچنین سولفات ها متمرکز شده ایم.

بیش از 4 پلنت اسید سولفوریک را از تک جذبی به دو جذبی تغییر داده ایم. بیش از 4 پلنت اسید سولفوریک را به صورت EPC  طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی آن را انجام داده ایم.

2 پلنت سولفوناسیون را به صورت EPC طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی آن ها را به عهده داشته ایم.

2 پکیج خنثی سازی سولفوناسیون را طراحی ، ساخته ، نصب و راه اندازی کرده ایم.


این پروژه احداث واحد سولفوناسیون ، در قسمت فرایند شامل واحدهای خشک کاری هوا ، ذوب گوگرد ، تولید گاز SO3  ، سولفوناسیون ، ایجینگ و هیدرولیز ، خنثی سازی ، تصفیه گاز و همچنین یوتیلیتی می باشد.

پلنت سولفوناسیون صنایع شیمیایی اکسیر آسو واقع در سلطانیه زنجان با ظرفیت 2000 کیلوگرم بر ساعت در سال 1401 به بهره برداری رسید.

در این پروژه به صورت EPC  تمامی کارهای طراحی ، ساخت ، نصب ، پایپینگ، الکتریکال ، ابزاردقیق و راه اندازی توسط شرکت کران انرژی انجام شده است.

این پروژه احداث واحد سولفوناسیون ، در قسمت فرایند شامل واحدهای خشک کاری هوا ، ذوب گوگرد ، تولید گاز SO3  ، سولفوناسیون ، ایجینگ و هیدرولیز ، تصفیه گاز و همچنین یوتیلیتی می باشد.

پلنت سولفوناسیون پدیده شیمی غرب زنجان با ظرفیت 3000 کیلوگرم بر ساعت تولید اسید سولفونیک LABSA در سال 1401 به بهره برداری رسید.

در این پروژه به صورت EPC  تمامی کارهای طراحی ، ساخت ، نصب ، پایپینگ، الکتریکال ، ابزاردقیق و راه اندازی توسط شرکت کران انرژی انجام شده است.

این پروژه احداث واحد سولفوناسیون ، در قسمت فرایند شامل واحدهای خشک کاری هوا ، ذوب گوگرد ، تولید گاز SO3  ، سولفوناسیون ، ایجینگ و هیدرولیز ، خنثی سازی ، تصفیه گاز و همچنین یوتیلیتی می باشد.

تماس با ما