• null
    واحد تولید گوگرد مذاب

در واحد ذوب گوگرد ، گوگرد پودری یا گرانوله به صورت مذاب درآمده و ناخالصی ها تا حدی از آن جدا می شود.

در پلنت های اسید سولفوریک معمولا ملتر به صورت بتنی ساخته می شود. اما در تناژهای کمتر ، ملتر با بدنه فلزی نیز استفاده می شود.

معمولا ملتر بتنی شامل دو نوع حوضچه می باشد : حوضچه های ذوب ، حوضچه های ته نشینی و برداشت.

در حوضچه های ذوب ، گوگرد پودری یا گرانوله به وسیله کویل های بخار مخصوص ، تبدیل به گوگرد مذاب می شود.

گوگرد مذاب شده از طریق لوله های ارتباطی به حوضچه های ته نشینی و برداشت ریخته می شود. تمام این حوضچه ها نیز دارای کویل های بخار با سطح محاسبه شده هستند تا دمای گوگرد مذاب در دمای ذوب ثابت بماند در غیر این صورت گوگرد جامد شده و می چسبد.

کف حوضچه ها با شیب مناسب ساخته می شود تا با ته نشین شدن ، ناخالصی های گوگرد از آن جدا شده و ته نشین گردد.

و در نهایت گوگرد در حوضچه برداشت با پمپ های مستغرق مخصوص گوگرد به کوره پمپ می شود.

عنوان اصلی متن

✅ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان اصلی متن

✅ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تماس با ما