• null
    واحد تانکفارم

تانکفارم ناحیه ای است که مخازن ذخیره در آن چیدمان می شود.

بسته به تناژ و محصول تولیدی ، مخازن مواد اولیه مورد نیاز پلنت و مخازن ذخیره محصول در محدوده تانکفارم نصب و بهره برداری می شوند.

مخازن ذخیره در ظرفیت ها و متریال مختلفی طراحی و ساخته می شوند.

متریال مورد استفاده در ساخت مخازن با توجه به سیال می تواند کربن استیل ST37 ،  SA-283-C و  SA-516-70 و استنلس استیل 304 و 316 باشد.

ظزفیت های مخازن از 20 متر مکعب تا 250 متر مکعب قابل ساخت و نصب می باشد.

عنوان اصلی متن

✅ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

عنوان اصلی متن

✅ لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

✅لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است.

تماس با ما